A
A
A

SOHBETE KATILIN

"Merkur Design Digital Web Solutions adı altında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları; kurumsal hale dönüştürerek, kullandığımız teknolojideki yenilikler ve hizmet kalitemizle misyonumuzu genişleterek, genç ve dinamik ekibimizle birlikte her geçen gün bu yolculuğundaki basamakları geniş, istikrarlı ve hızlı adımlarıyla sürdürmektedir."

Kurumsal kimlikteki içerik her kurum/kuruluşa göre değişiklik gösterir. Bir tasarımının başarıya ulaşabilmesi için kişilerin maksatlarına ulaşabilmeleri gerekir. İşte bu noktada tasarımdaki kalite oranı kendini ortaya koyar ve bu Merkur Design’ın işidir. Teknolojiyi yakından takip eden ve etmekle kalmayıp bu teknolojileri çalışmalarına yansıtan Merkur Design Digital Web Solutions yeni projeleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Proje mantığı içinde gerçekleştirdiğimiz tasarım ve uygulama hizmetlerimizi profesyonel boyutta ürünlere dönüştürebilmek için Merkur Design Digital Web Solutions sıfır hata ile tasarım yapmayı amaçladı.

Bu çalışma Kurum/Kuruluş hakkında bilgi edinme ve doküman teminini ile ilgili kurum/kuruluşun ilgili sektörü, hedef kitlesi, çalışma alanı, beklentisinin belirlenmesi (finansal hedefler, renk tercihleri, sunum teknikleri vb.) ilgili ürün/hizmet ve çalışmalara ait fotoğraf, belge ve belgelerin temininin sağlanması bu boyuttaki çalışmaları oluşturmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda "Proje Teklifi" ve "Proje Tasarım Raporu" karşılıklı hazırlanmış olacaktır.

Hizmetlerimiz