Merkur Design Full-Servis Dijital Ajans 🤙

Geleceğe yönelik insan merkezli, sonuç odaklı ve ölçümlenebilir pazarlama çözümleri üretiyoruz

Pazarlama

Nöro pazarlama nedir?

Türkiye’de henüz çok yaygınlaşmamış olan Nöro Pazarlama yabancı markalar tarafından hayatımızın her alanında kullanılmakta. Öyle ki markalar aldığımız her üründe bizim vereceğimiz kararı biz henüz vermeden önce biliyorlar. Nöro Pazarlama tüketici davranışlarının altında yatan anlamları buluyor. Yani tüketicileri anlamaya, alışveriş sırasında tüketicileri etkileyen faktörleri bulmaya yardımcı oluyor.

28 Ekim 2018, Pazar SHARE

Nöro Pazarlama yani Neuro Marketing beyin biliminin pazarlama alanında kullanılması anlamına gelir.

Nöro Pazarlama ilk olarak 1990 yılında Harvard Üniversitesi’nden Prof. Gerry Zaltman’ın beyin hareketlerini izleme araçlarından, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI) cihazını pazarlama alanında kullanmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıktı.

Nöro Pazarlama geleneksel pazarlama yöntemlerine karşı bir devrim niteliği taşıyor. Nörobilim ve pazarlama bilimini bir araya getirerek oluşturulan Nöro Pazarlama, son teknoloji beyin görüntüleme araçları ile elde ettiği istatistikler sonucunda pazarlama alanında nokta atışı sonuçlar ortaya koyuyor.

Nöro Pazarlama alanında tüketici davranış ve tepkilerini ölçmek için birbirinden farklı birçok yöntem kullanılıyor. Galvanic deri tepkisini ölçen cihazlar, göz takip cihazları,fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme), SST (Steady State Topography), MEG (Manyetoensefalografi ) cihazları en yaygın kullanılanlarıdır. Bu cihazlar ödül merkezi, yüz tanıma merkezi, beğeni merkezi ve beklenti merkezine odaklanıyor.

Bu konuyu örnekleyecek olursak, yıllardır bilinen Coca Cola, Pepsi deneyi en çarpıcı olanıdır. Bu deneyde katılımcılara öncelikle hangi markayı tercih ettikleri soruluyor ve markaları belirtilmeden Coca Cola ve Pepsi veriliyor. Sonrasında ise katılımcılara içecekleri marka söyleniyor ve içmeleri isteniyor. Bu deney sırasında katılımcıların beyinlerinin belli bölgelerinde meydana gelen hareketler fMRI yöntemiyle izleniyor. Deneyin sonuçları yıllardır yapılan tüm araştırmaları doğruluyor. Katılımcılar markalarını bilmeden içtiklerinde Pepsi’nin tadını daha çok beğeniyor. Ancak onlara hangisini tercih etmek istedikleri sorulduğunda Coca Cola’yı tercih ediyorlar. Burada beyinin beş duyunun da ötesinde anılar, konumlandırma gibi duygusal öğeler tarafından etkilendiğini görebiliyoruz.

Bir başka örneğe bakacak olursak, Paypal hızlı ve kolay olarak odaklanan reklam stratejilerinin, reklam güvenliği açısından daha fazla cevap alındığını tespit etmiş ve sonuçlar doğrultusunda tamamen yeni bir reklam stratejisi geliştirmiştir.

Siz de Nöro Pazarlama ile müşteri kitlenizin davranışlarına göre ürünler ve reklam kampanyaları oluşturabilir ve pazarınızda vazgeçilemeyen bir marka haline gelebilirsiniz.